Strandpromenad mellan Stora och Lilla Långevik, Kronberget 1:82.

Dags att rösta om Lysekils byggnadspris

2021-10-19 Nu ska fyra kandidater till Lysekils byggnadspris 2021 bli två, detta med hjälp av allmänhetens röster. Ett hotell, ett privat bostadshus, en verkstad som blivit kontor och en lång träbrygga i form av en strandpromenad finns bland kandidaterna till byggnadspriset.

Röstningen börjar den 19 oktober och pågår sedan till den 20 november. Därefter kommer samhällsbyggnadsnämnden att utse en vinnare av de två förslagen som fått flest röster.
Så här beskriver samhällsbyggnadsförvaltningen de fyra kandidaterna, där de som står bakom renoveringarna/byggnationen också ger en kommentar (kursivt):

Kyrkvik 4:14, Turistgatan 4
Ombyggnad och renovering av ”Gula Villan”. Villan har byggts om i syfte att göra om den tidigare privatbostaden till hotell: Strandflickornas Havshotell.
Vid ombyggnaden har ägaren månat om att bevara känslan av Mamsell Henrika Widmarks sommarvilla genom att exempelvis använda sig av traditionellt tillverkade fönster samt återanvända byggnadsmaterial.
”Villan har minst sagt krävt sitt tålamod…att bygga om en privat sekelskiftesbostad till hotell ställer höga krav på bland annat brandsäkerhet, ljud, ventilation och konstruktion. Vi har valt att så långt det är möjligt avstå från att använda moderna material.”

Slätten 1:34, Skeppargatan 4
Ombyggnad av en tidigare verkstad till kontorslokaler. Byggnadens uttryck och funktion har anpassats till dagens arkitektur och behov utan att den ursprungliga karaktären gått förlorad. Renoveringen innebär en viktig upprustning av infarten till Lysekils centrum.
”Att få funktionella och trivsamma lokaler med en balans mellan den inre planlösningen och den yttre fasaden utan att ändra för mycket i byggnadens ursprungliga konstruktion.”

Immestad 3:7, Immestad 510
Tillbyggnad av bostadshus. Familjen växte ur torpet och valde att bygga till huset med en byggnad innehållande sovrum och badrum. Tillbyggnaden kopplades på torpet med en sluss.
Massivträ, som är det huvudsakliga byggnadsmaterialet i tillbyggnaden, har valts dels för dess förmåga att binda koldioxid, dels för att byggnaden då blev en modern tolkning av en timmerstuga likt den ursprungliga delen av byggnaden.
Arkitektoniska detaljer och material har utformats och valts för att tillbyggnaden ska passa in i kulturmiljön.
”Slussen som har ett mer modernt uttryck blev en rolig kontrast, blev inte bara en genomgång utan ett mysigt rum.”

Kronberget 1:82
Ny strandpromenad mellan Stora och Lilla Långevik.
Syftet med strandpromenaden är att binda samman Valbodalen med Norra Hamnen och samtidigt bjuda allmänheten på en promenad oavsett fysiska förutsättningar. Som en brygga på land slingrar sig promenaden av träkonstruktion längs med berget.
”Att promenaden följer alla bestämmelser beträffande hållfasthet, materialkvalitet och utformning så att även funktionsnedsatta kan nyttja promenaden.”
Lämnas eller skickas
Förslagen på vilken av kandidaterna som ska få Lysekils byggnadspris kan lämnas in i kommunhusets reception, skickas med vanligt brev eller mejlas till Lysekils kommun.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv