Lysekils kommun representerades av kommunalrådet Jan-Olof Johansson, här tillsammans med Peter Lazar från Lysekil i våra hjärtan och turistentreprenören Victoria Insulan. Foto: Terje W Fredh

Cruisingen säkerställd och finns nu dokumenterad på dvd-film

Årsmöte hos Föreningen Lysekil i våra hjärtan

2015-04-29 Cruisingen kan innebära olägenheter för de som bor i Lysekil, men ortsborna får klara av denna dag då cruisingen betyder oerhört mycket för bland annat handeln och restaurangerna. Arrangemanget innebär också en stor inkomstkälla för samhällsföreningen Lysekil i våra hjärtan och föreningslivet, som ställer upp med funktionärfer tjänar tillsammans cirka 100.000 kronor.

En del del synpunkter, nästa alla positiva, kom fram om det stora arrangemanget. Nu är det en förening som håller i arrangemanget, det sämre alternativet hade varit att cruisingen skett helt okontrollerad.
Detta framkom när föreningen på fredagen hade sitt årsmöte på Hotel Lysekil.
En film har gjorts om cruisingen i Lysekil och Peter Lazar berättade att filmen kommer att ha premiär i Folkets hus i maj och senare kommer en dvd att finnas till försäljning.
Galapremiär 27 maj
Filmen om cruisingen har titeln ”Ingen sommar utan krom” och kommer att ha galapremiär på Folkan i Lysekil den 27 maj. Filmen är ett samarbete med Granliden Produktion och kommer att ge mycket tillbaka till kommunen i form av reklamvärde för Lysekil.
Peter berättade om nyheten att knallarna i år kommer att placeras i Norra hamnen under Cruisingen. Nytt för årets cruising är att det kommer serveras mat och spelas musik i vår vackra stadspark. Det har funnits ett problem med försälningstillstånd på kommunal mark, detta problem är nu löst.
Ur verksamhetsberättelsen kunde konstateras att föreningen arbetar med ordna en musikfestival för att bevara musiklivet i Lysekil. Musikdagen med Lightwedge festival återkommer i sommar i Havsbadsparken.
Det pågår även ett långsiktigt arbete med att försöka förlänga säsongen, samtal har förts om uppvärmda havsvattenbassänger, skatepark, hundbadplatser och hundrastgårdar mm. Det finns även projekt som syftar till att utveckla centrumhandeln. Hasse Ekbrand, som sitter med i styrelsen för Lysekil i våra hjärtan, lyfte även fram husbilarnas värde för kommunen.
Simtävla över Gullmaren
Med på årsmötet var turistentreprenören Wictoria Insulan som berättade om hennes planer att åter få igång tävlingen att simma över Gullmarsfjorden. Arbetsnamnet är  ”Gullmarssimmet”.
En tävling som har 90-åriga anor och som en gång hade kontraktsprosten Fritz Lüsch som vinnare. Starten skulle nu liksom då ske på Fiskebäckskil med mål i Havsbadområdet. Tävlingen skall enligt planerna äga rum 8 augusti, vilket är samma dag som finalen på den stora damseglingsveckan.
Simturen mellan Fiskebäckskil och Lysekil kommer att ta en criak en halvtimma för en elitsimmare. Wictoria bjöd in till sponsring av eventet efter en fin presentation.
– Jag vet att det också finns ett stort intresse utomlands för simningar av den här typen, sade Wictoria. 50 till 80 simmare bör en sådan tävling locka.

Läs mer i papperstidningen

Publicerad:
Nyhetsarkiv