Bild från arkivet. Foto: Gabriel Berndtsson

Cruisingen i Lysekil hotad

2022-11-29 Cruising Lysekil 2023 är hotad. Får inte arrangörerna Lorina Kjellberg och Hasse Ekbrand ihop en arbetsgrupp innan den 21 december i år, då kastar de in handduken.
– Många tror att en bilkortege genom Lysekil blir det ändå utan arrangörer, men där är polisen tydliga, de kommer inte att släppa in sällskap som kommit hit för att ”cruisa” med bilar, förtydligar Hasse och Lorina.

Det har blivit tuffare bestämmelser för evenemang som Cruising Lysekil. Polisen ställer högre krav samt Länsstyrelsen och kommunen. Det här merjobbet som blivit tar mycket energi, men den största arbetsbördan, menar Hasse och Lorina, är att få ihop frivilliga funktionärer som kan hjälpa till.
– Det är tråkigt att behöva ta till de här orden, men det kan vara så illa att vi måste lägga ner cruisingen 2023. Får vi inte hjälp i det här arbetet så blir det fakta. Det vore oerhört tråkigt för Lysekil, för alla tillresta besökare och för många näringsidkare i staden, förklarar Hasse Ekbrand, ordförande Svensk Handel Lysekil.

Ragga funktionärer
Cruisingen är det klart största evenemanget i Lysekil och även en av de största återkommande tillställningarna på hela Västkusten. Alla som bor här och besöker Lysekil vet att det inte bara är en fest för motorentusiaster. Cruisingen i Lysekil har blivit en folkfest som drar gäster från alla håll, unga som gamla, som vill vara med om den stora bilkortegen i Lysekil.
Det som krävs för att cruisingen ska leva vidare är en arbetsgrupp och det låter väl i för sig inte så omöjligt att få till eller?
Hasse sitter på sitt kontor och har Lorina i telefonen. Det är hon som tidigare tagit på sig det tunga jobbet med att ragga funktionärer. Ifjol fick hon ta hjälp av grannkommunerna i Uddevalla och Munkedal, men inte ens då fick de ihop tillräckligt med manskap. De behöver cirka 80 funktionärer som hjälper till under dagen och kvällen.
– Vi har sagt att får vi inte ihop en arbetsgrupp, vars huvudsyfte är att rekrytera funktionärer, då kastar vi in handduken. Därför går vi nu ut med förfrågan; vilka kan tänka sig att ställa upp? Det är också väldigt ont om tid, förklarar Hasse och Lorina.

Deadline 21 december
Den 21 december är deadline för intresseanmälningarna.
Många kanske tänker att cruising kommer det att bli en då, utan arrangörer. Men där är polisen tydliga med att de inte kommer att släppa in bilar, sällskap som kommit till Lysekil för att ”cruisa” med bilar.
Polisen ställer också högre krav på funktionärerna.
– Vi måste ha personer som vågar tala om vad som gäller på platsen. Personerna måste också vara fokuserade på arbetsuppgiften, påpekar Hasse.
Alla funktionärer får som tidigare 1 000 kronor, så här kan exempelvis föreningar få in en bra slant till kassan. Dessutom är Lorina och Hasse beredda att ge lite extra pengar till dem som ingår i arbetsgruppen, eftersom det kräver extra ansvar.
Sitt intresse anmäler man till:
lorina.kjellberg@gmail.com

 

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv