Kommunrevisionens ordförande Reine Karlsson (S) lägger ansvaret på hela ordföranden Eva Abrahamssons (M) miljönämnd. Arkivbild

Bygglovshanteringen sågas i revisionsrapport

2016-03-17 Redan före jul pratades i Sotenäs om rapporten. Om innehållet. Sågningen.
Nu har revisionsfirman Ernst & Young med verksamhetsrevisorn Christoffer Henriksson kommit med luntan: Sotenäs kommun - granskning av rättssäkerhet i bygglovsprocessen.

Ordförande i byggnämnden är Ulla Ljunglide (M) och andre vice ordförande Britt Wall (S), tillika oppositionsråd.
– Det var ju inget vidare, säger en bister kommunrevisionsordförande Reine Karlsson (S). Det finns frågor om rättssäkerheten. Exempelvis i nio stickprov fanns det grava fel i genomförandet av plan- och bygglagen, PBL. Det har inte fungerat.
Christoffer Henriksson vill inte kommentera rapporten som presenterats för revisionen. Henriksson hänvisar till Reine Karlsson.
Karlsson är mycket återhållsam…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv