Huset vid pilen blir den nya byggnaden efter att f.d. Försvarsgården rivits vid Stora Kyrkogatan i Lysekil. Fotomontage: Mats & Arne Arkitektkontor AB, fotounderlag från Google

Bygger 16 nya bostadsrätter vid Stora Kyrkogatan

Snart rivs f.d. Försvarsgården

2017-01-19 Inom kort kommer f.d. Försvarsgården vid Stora Kyrkogatan/Flaggatan i Lysekil att rivas. Det gamla huset ska ge plats för ny bebyggelse med sammanlagt 16 bo-stadsrättslägenheter.
– Vi kommer att inleda markarbeten innan semestrarna och sedan räknar vi med att byggnationen kommer igång i augusti. Inflyttningen är planerad till hösten 2018, säger Niclas Thorsson vid Byggtjänst i Lysekil AB, som bildat ett särskilt bolag, Kyrkeviks Fastigheter AB, för projektet.

Bygglovet gavs i höstas och beslutet har även vunnit laga kraft. Beslutsprocessen gick betydligt snabbare den här gången, jämfört med tidigare, då förre ägaren av marken, LysekilsBostäder, hade planer på att bygga bostäder i området. Avsikten var då att byggstart skulle ske redan 2010 för lägenheter i vardera tre stycken huskroppar. Men bygglovet som LysekilsBostäder sökte överklagades…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv