”Brösttonerna efter första mötet blir lite märkliga”

Maria Forsberg (S) kritisk mot utspel från (M)-ledamot i socialnämnden

2015-01-26 – Brösttonerna efter mötet blir märkliga, eftersom nämnden fattade ett enhälligt beslut om att godkänna budgeten.
Det säger Maria Forsberg (S), ordförande i Lysekils socialnämnd, i en kommentar till utspelet från Krister Samuelsson (M) i förra veckan, där han var kritisk mot att det inte lades fram sparpaket.

Efter Krister Samuelssons (M) utspel om socialnämnden och det prekära budgetläget i torsdagens tidning i förra veckan ställer sig nu även nämndens ordförande Maria Forsberg (S) bland kritikerna.
I utspelet från Krister Samuelsson (M) fanns kritik mot både socialnämnden och förvaltningsledningen.
”Tvångsförvaltning
av socialnämmden”
”Om det visar sig att nämnden inte ens kommer i närheten av sin budgetram utan slutar året med ett underskott som är större än förra årets, måste frågan om tvångsförvaltning väckas, nämnden upplösas och frågorna flyttas till kommunstyrelsen”, sade Krister Samuelsson bland annat.
Krister Samuelsson fick i fredagens tidning svar på tal av nämndens vice ordförande Ulrika Häller Lundbäck (KD) och ledamoten Thor Karlsson (LP.nu).
”Lite mer ödmjukhet hade varit på sin plats. Det finns många positiva förändringsprocesser som sjösatts och den nya organisationen behöver arbetsro”, sade
I en insändare i samma tidning fick de sällskap av ytterligare fem ledamöter och ersättare i socialnämnden som var av samma åsikt.
”Tydlig markering”
Krister Samuelsson fick möjlighet att bemöta kritiken, men stod fast vid varje ord han sagt och välkomnade debatten.
”Det är av största vikt att göra en tydlig markering redan i början av verksamhetsåret i den nya sammanslagna nämnden. Det förslag som Lysekilspartiet har lagt räcker inte på långa vägar för att täcka underskottet i socialnämnden. Detta underskott kommer sannolikt att öka om inte kraftfulla åtgärder redan nu sätts in”, sade han bland annat.
”10-15 miljoner är
korrekt prognos”
Enligt Maria Forsberg är den korrekta prognosen 10-15 miljoner i underskott vid årets slut och inte 20 miljoner som Krister Samuelsson hävdade.
– Detta underskott var känt av samtliga partier vid ramtilldelningen för 2015. Kommunfullmäktige beslutade då att socialförvaltningen kan äska mer pengar efter första tertialrapporten för besparingar som inte ger full effekt samt för nya lagstiftningar som påverkar budgeten. Arbetet med kosten, bilar samt lokaler har redan påbörjats, men eftersom socialförvaltningen inte själva äger hela frågan så sker dialoger med övriga förvaltningar.
–  Brösttonerna efter mötet blir därför märkliga, eftersom nämnden fattade ett enhälligt beslut om att godkänna budgeten, avslutar Maria Forsberg.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv