”Brett politiskt stöd är en förutsättning”

Jan-Olof Johansson (S) vill inte att fullmäktiges Havets Hus-beslut klubbas med svag majoritet

2015-01-19 – En förutsättning för att fullmäktige säger ja till att bygga ut Havets Hus är att det finns ett brett politiskt stöd.
Det säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S), som inte kommer att driva igenom ett klartecken för utbyggnaden till varje pris.
– Om närmare hälften av fullmäktiges ledamöter visar sig vara emot förslaget så bör vi nog avstå, säger han.

Lysekilspartiet och Sverigedemokraterna, som tillsammans har 10 mandat i fullmäktige, var i kommunstyrelsen tveksamma till utbyggnaden av Havets Hus, medan övriga partier var positiva.

LP har tagit pulsen på politikerna i kommunstyrelsen, som i förra veckan sade ja till satsningen och som föreslår fullmäktige att göra detsamma.

Fram tills den 29 januari ska det även vara utrett och klart hur politikerna ska finansiera kommunens del på 10 miljoner, eftersom några medel inte är anslagna i budgeten. Om det inte bli nyupplåning kan det bli tal om att ta upp nya fastigheter på försäljningslistan.

”Viktig satsning för Lysekil”

– Satsningen är viktig för Lysekil, för besöksnäringen och för det marinbiologiska klustret, säger Mats Karlsson (M).

Christer Hammarqvist (C) är även han positiv till en utbyggnad av det publika akvariet. Men han tycker det är synd att man inte utrett en alternativ lokalisering för Havets Hus för att möjliggöra en framtida expansion.

– Havets Hus är vår största publikmagnet. I kombination med den marina forskningsverksamhet som finns i vår kommun så är det för mig självklart att vi ska fortsätta utveckla detta. Frågan är bara att välja rätt väg och om det finns utrymme nog i Kyrkvik, även om läget är suveränt så begränsas framtida utbyggnad och utveckling rent geografiskt på denna plats.

”Skulle vara gjort igår”
Christer Hammarqvists vision är att man utökar kopplingen till högskola och forskning för att kunna få en mer omfattande åretruntverksamhet.

– Som läget är idag så skulle kommande utbyggnad vara gjord ”igår” och frågan hur länge en investering på 23,6 miljoner räcker? Nu är läget som det är och jag är helt övertygad om att det är en klok investering, säger han.
Lars Björneld (FP) poängterar också att Havets Hus är en viktig del i Lysekils maritima struktur.

– Det är väsentligt att vi kan fortsätta inom ett område där alla förutsättningar finns med tillgång till havsfiskelaboratoriet, forskningen vid Sven Lowén Center i Fiskebäckskil, marinbiologisk spetsutbildning på gymnasiet och ett bra läge.

Björneld menar vidare att turistiska attraktioner med jämna mellanrum måste förnyas för att inte sakta tyna bort.

– När nu Västra Götalandsregionen är villiga att hjälpa till är det viktigt att kommunen kan svara upp mot denna insats. Styrelsen för Havets Hus har i sina direktiv från kommunen fått veta att de skall verka för ett breddat ansvar för Havets Hus och de har de nu levt upp till detta enligt mitt förmenande, säger Lars Björneld.

(MP) är positiva

Även (MP) är positivt inställda till utbyggnaden såsom den redovisades på kommunstyrelsen.

– Havets Hus måste utvecklas annars kommer besöksantalet att sjunka än mer. Regionens bidrag är en möjlighet.

Lysekils tillskott är en förhållandevis blygsam summa i förhållande till de positiva samhällseffekterna för barn och skola, säger Inge Löfgren.

(S) är också positiva och slår fast att Havets Hus är en viktig del i den bild som omvärlden har av Lysekil.

– Vi har marinbiologiska utbildningar i toppklass och ett av Sveriges starkaste fästen för havsbaserad forskning och detta vill vi även knyta an till ett näringsliv som på olika sätt är kopplade till havet. Havets Hus är besöksanläggningen i den verksamheten. Det finns också ett starkt folkligt stöd för Havets Hus i Lysekil. Den nya satsningen är beroende av Västra Götalandsregionens stöd på 10 miljoner, vilket gör att vi inte kan vänta några år eftersom stödet från regionen då försvinner, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson.

”Brett politiskt stöd”

Om det visar sig bli en svag majoritet i fullmäktige för en utbyggnad av Havets Hus, så tycker han dock att det är bättre att avstå.

– En förutsättning för satsningen är att det finns ett brett politiskt stöd för förslaget i kommunfullmäktige. Om närmare hälften av fullmäktiges ledamöter visar sig vara emot förslaget så bör vi nog avstå, säger Jan-Olof Johansson.
(SD) är däremot tveksamma till att kommunens skattebetalare ska vara med och betala en utbyggnad av Havets Hus.

– Vi är inte jättepositiva till att bygga ut Havets Hus, då vi har andra ställen att satsa pengar på, t.ex. i våra kärnverksamheter som skola, vård och omsorg, säger Christoffer Zakariasson.

Fredrik Häller (LP.nu) anser att turismverksamheten är mycket viktig och betydelsefull för Lysekils kommun och att Havets Hus spelar en betydande roll.
Men han är ändå tveksam till den planerade utbyggnaden.

– De 10 miljoner som regionen är beredda att satsa är enligt uppgift villkorat av att Lysekils kommun går in med lika stor finansiering och regionen ska ha ett besked senast den 20 februari om kommunen går med. Denna uppgift bör verifieras. Problemet som uppstår är att vi politiker tvingas fatta forcerade beslut, och det har aldrig varit en framgångssaga i vår kommun. Vi i Lysekilspartiet önskar ett större tag kring hela besöksnäringen i kommunen, och om vi nu beslutar om att tillföra 10 miljoner så behöver vi absolut diskutera var denna investering bäst gagnar näringen. Är det som utbyggnad av Havets Hus, eller kanske något annat projekt? Vi måste se vidare, bredare och sluta med stuprörstänk. Något som vi också måste ha med i beräkningen är att vi inte kan fortsätta att utöka våra skulder, särskilt inte för sådana ändamål som inte är lagstadgade.

Fredrik Häller (LP.nu) yrkade på återremiss för en utförligare ekonomisk bakgrund samt konsekvensbeskrivning för turismen i kommunen, samt anmälde skriftlig reservation mot kommunstyrelsens beslut.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv