Om det som idag är parkeringsyta bebyggs med ett tvåvåningshus med möjlighet att inreda vind innebär det att havsutsikten försvinner. Det skriver 35 boende på Järnvägsgatan 5 i Lysekil i ett yttrande till kommunen.

Boende på Järnvägsgatan 5 vill inte ha tvåvåningshus med vind

Oro för att havsutsikt försvinner när området framför bebyggs med bostäder

2017-04-03 Det förslag som nu ligger innebär i praktiken att ett trevåningshus ska få byggas i västra delen av plan-området för ”Gamla mejeriet” nära korsningen Järnvägsgatan-Landsvägsgatan i Lysekil. Detta skulle resultera i att havsutsikten försvinner eller starkt begränsas för de 45 bostadslägenheterna på Järnvägsgatan 5.
Det skriver 35 boende på denna adress i ett yttrande som de lämnade till kommunen i fredags.

En ny detaljplan är aktuell för fastigheten Slätten 1:34 i hörnet mellan Järnvägsgatan och Landsvägsgatan. Planen ska göra det möjligt att bygga bostäder. Idag tillåter gällande detaljplan småindustri, kontor och hantverk, men avsikten är att ta fram en ny plan som tillåter bostäder.

Det aktuella området består idag till stor del av parkeringsplatser. Där finns också ett hus, ett före detta mejeri, som är under renovering, samt en…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv