Boende får rätt till hjälpinsats

Lysekils kommun sade nej – men får bakläxa i Förvaltningsrätten

2016-08-03 Förvaltningsrätten slår fast att en person i Lysekil kommun har rätt till en hjälpinsats. Kommunen avslog ansökan men domstolen gör alltså en annan bedömning efter att ha prövat överklagandet.

Med bifall till överklagandet upphäver förvaltningsrätten socialnämndens beslut och förklarar att en man i 65-årsåldern i Lysekils kommun har rätt till bistånd i form av avlösarservice i hemmet under den tid som anhörigvårdare förvärvsarbetar.

Målet återförvisas till nämnden för att bestämma för vilken tidsperiod biståndet ska utges.

Dagverksamhet i hemmet

Mannen har sedan tidigare beviljats insats i form av…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv