Gert Oxby, vd på Tandvårdsgruppen Team Oxby använder Sverige tar matchen för att visa vad skattekronorna går till. 1,8 miljoner skattekronor betalar Tandvårdsgruppen Team Oxby in i år till välfärden. Det motsvararar kostnaden för 60 000 skolluncher, 15 förskoleplatser, 18 gymnasieplatser eller 5 undersköterskor. Foto: Gabriel Berndtsson

Betalar 60 000 skolluncher

Tandvårdsgruppen och dess anställda bidrar med 1,8 miljoner kronor till vår gemensamma välfärd

2015-02-12 1,8 miljoner skattekronor betalar Tandvårdsgruppen Team Oxby in i år till vår gemensamma välfärd.
Det motsvararar kostnaden för 60 000 skolluncher, 15 förskoleplatser, 18 gymnasieplatser eller 5 undersköterskor.

Med hjälp av Svenskt Näringslivs egen sajt, Sverige tar matchen, blir det tydligt hur skatten bidrar till vår gemensamma välfärd.
Gert Oxby,  vd på Tandvårdsgruppen Team Oxby använder Sverige tar matchen för att visa vad skattekronorna går till.
– Uträkningarna visar vad våra skatter ger och skapar stolthet. Verktyget ger ökad förståelse för företagens roll i samhället. Och småföretagens insats, säger han.
Mitt emot sjukhuset i centrala Lysekil bedriver Gert Oxby och hans 9 anställda en komplett tandvårdsklinik; Tandvårdsgruppen.
60 000 skolluncher
I villan finns också företagets eget dentallaboratorium. Tandvårdsgruppen erbjuder allt från årskontroll till helt nya tänder och kirurgi. Men det är inte bara människor med tandproblem de hjälper.
– Vi bidrar också med ungefär 60 000 skolluncher varje år, säger Gert Oxby stolt.
Gert syftar på den skatt som företaget betalar in och vad pengarna används till i samhället. För Tandvårdsgruppen är det 1,8 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar totalsumman för löneskatt och bolagsskatt.
Sajt visar var skatten
används till
För att visa sambandet mellan inbetald skatt och vad samhället kan använda pengarna till har man dragit nytta av sajten Sverige tar matchen, som drivs av Svenskt Näringsliv. Där kan företagare mata in sitt aktuella skattebelopp och se vad summan motsvarar i välfärden. Resultatet visas för olika fält inom välfärden som vård, skola och personalresurser som antal poliser eller lärare.
Tandvårdsgruppen Team Oxby har skrivit in det belopp som de betalar på ett år; 1,8 miljoner kronor. Sajten har räknat fram att summan ger omkring 60 000 skolluncher, 15 förskoleplatser, 18 gymnasieplatser eller 5 undersköterskor.
”Bra att synliggöra”
Varför är ni med i Sverige tar Matchen?
– Det är ett jättebra sätt att synliggöra vad företagen betyder för vår gemensamma välfärd och för hemkommunen, säger Gert.
Den som är intresserad av samhällsfrågor kan gå in på sajten och se vad företaget och andra företag bidrar med. Gert hoppas att detta ska skapa en större medvetenhet kring hur välfärden är beroende av att företag går bra och kan betala in skatt till välfärden. Han uppmanar företagare att mata in sina uppgifter på sajten.
– Vi redovisade resultatet på vårt veckomöte. Personalen reagerade samstämmigt: ”Blir det så mycket skatt sammanlagt på 1 år?” Sen blev de stolta över hur mycket deras löneskatter bidrar till kommunens skolor och vård. När man lever och verkar i en liten stad blir sammanhanget tydligare.
Levande stad året runt
Turismen lyfts ofta fram som viktig för Lysekil. Gert resonerar kring företagsklimat och återväxt: Nu ser vi att livskraftiga företag lokalt bidrar till en livskraftig kommun och stad, oavsett bransch. Det är inte minst viktigt för att kunna erbjuda våra ungdomar jobb på hemmaplan så de inte försvinner till storstäderna.
– Det blir ju stora belopp även från småföretagen, fortsätter Gert Oxby. Min förhoppning är att verktyget ger ökad insikt hos gemene man och hos kommunens tjänstemän. Ett bra företagsklimat gör skillnad även för välfärden.
Felicia Nyman

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv