Beslutet om att låta tennisklubben ta över Gamla idrottshallen överklagas

“Det är en amatörmässig upphandling och ansvarslöst att lägga ut driften på en enskild förening”

2015-04-29 Beslutet att låta tennisklubben Gullmarens CentreCourt driva Gamla idrottshallen har överklagats.
– Det är en amatörmässig upphandling och ansvarslöst att lägga ut driften på en enskild förening. Dessutom är rättsförhållandet osäkert, säger privatpersonen Håkan Bråtegren, som har skrivit under överklagandet som lämnats in till Förvaltningsrätten.

Håkan Bråtegren, som bor i området kring Gamla idrottshallen, anser att det är tre punkter som upphandlingen brister på. Den första punkten har han rubricerat ”Upphandling har skett via felaktig tillämpning av tjänstekoncession”. De andra två punkterna har rubrikerna ”Vid upphandlingen har man inte iakttagit principen om likabehandling” och ”Vid upphandlingen har man inte iakttagit principer om öppenhet och förutsägbarhet”.

Läs mer i papperstidningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv