Beslut står fast att inte hämta avfall ute på öarna

Boende på Gåsö och Kornöarna känner sig missgynnade

2017-01-31 I oktober 2015 beslutade Lysekils kommunfullmäktige om nya lokala avfallsföreskrifter. Dessa innehöll bland annat att avfallshämtning på Gåsö och Kornöarna skulle dras in. Boende på öarna har vänt sig mot detta och vill ha kvar hämtning liksom tidigare.
Kommunstyrelsens ledningsutskott har nyligen beslutat att det inte är aktuellt att ändra föreskrifterna.

Sedan många år har Rambo haft containers uppställda på Gåsö samt Stora och Lilla Kornö. Där har de boende på öarna (till allra största delen fritidsboende) kunnat lägga sitt avfall, som sedan hämtats av Rambo. Nackdelen med detta system är att sopor inte sorterats. Avsikten från Rambos sida är hela tiden att öka…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv