Beslut om att lägga ned vårdcentralen i Brastad

2015-11-19 Primärvårdsstyrelsen beslutade på torsdagen att Närhälsans vårdcentral i Brastad och ytterligare fyra vårdcentraler ska stängas. De övriga fyra är vårdcentralerna i Åmål, Viskafors, Åby och Skara. Regionfullmäktige tar det formella beslutet i februari.

Sedan införandet av vårdvalet för sex år sedan har det skett en stor ökning av antalet vårdcentraler  i Västra Götaland då det idag finns cirka 90 privata vårdcentraler, utöver Närhälsans 110 enheter. Närhälsans strategi och vilja har sedan vårdvalet varit att behålla alla vårdcentraler.

Ekonomi i balans

– Anledningen till att vi föreslår att dessa enheter ska stängas ned är att de inte har en ekonomi som möjliggör att  vi fortsätter att driva verksamheten. Inom Närhälsan har vi flera verksamheter som har en ekonomi i balans men vi har också enheter med underskott…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv