lördag
22 juni, 2024
v25
Spåren på Lysekilsbanan och stickspår ut mot Grötö (bilden) har varit under igenväxning i flera år sedan underhållet på banan upphörde 2018. Nu sammanställs remissyttranden av Trafikverket och Lysekilsbanans öde väntas bli avgjord till våren.

Besked från Trafikverket om Lysekilsbanan våren 2023

Synpunkter från ny remissrunda ska nu sammanställas

2022-10-03 +Nu har remisstiden för Trafikverkets förfrågan om fler synpunkter på Lysekilsbanans framtid gått ut.
– Närmaste tiden ska alla de yttranden som kommit in sammanställas i en samrådsredogörelse, förklarar Sara Blomkvist, projektledare, Utredning/ Planering vid Trafikverket i Göteborg.
Målsättningen är att ett beslut ska kunna fattas under våren 2023.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons