Lysekil ökade med 20 personer under tredje kvartalet, visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Befolkningsökningen fortsätter i Lysekil-Sotenäs-Munkedal

Fler flyttar in än ut – positivt födelsenetto i Munkedal

2016-11-10 Befolkningsökningen fortsätter i Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Invånarantalet i de tre kommunerna ökade med 99 personer under tredje kvartalet i år. Mest ökade Munkedal, följt av Sotenäs och Lysekil.
Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån.
Ökningen beror på större inflyttning än utflyttning. Antalet födda var liksom tidigare färre än antalet döda i Lysekil och Sotenäs. Munkedal uppvisar däremot ett litet födelseöverskott för tredje kvartalet.

Den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter i Lysekil, Sotenäs och Munkedal. För två år sedan var Lysekil den enda kommun i Bohuslän där invånarantalet minskade, men under 2015 vände det och den positiva trenden har fortsatt under 2016.

Under första halvåret 2016 ökade Lysekils kommun med 66 personer. Ökningen fortsatte alltså under tredje kvartalet, men i måttligare takt (20 personer) till 14 550 invånare. Liksom tidigare är det fler som avlider än som föds. Men ett positivt flyttningsnetto gör att invånarantalet…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv