Befälhavare på oanmält fartyg riskerar att åtalas

Fartyget Venere slarvade med att rapportera både ankomst och avgång i Brofjorden i somras

2016-10-10 Transportstyrelsen gör en åtalsanmälan sedan två tankfartyg inte rapporterat faktisk ankomst och avgång i Brofjorden utanför Lysekil i juni i år.
Enligt anmälan är det dock oklart om befälhavaren eller fartygsagenten var ansvarig för rapporteringen till Sjöfartsverket vid tillfället.

Det handlar om ett misstänkt brott mot fartygssäkerhetslagen. Mot bakgrund av faktiska
omständigheter anhåller Transportstyrelsen om att åklagarmyndigheten prövar frågan om förundersökning ska inledas.

”Befälhavare okänd”

I en promemoria som inkom till Transportstyrelsen den 20 juli 2016 anmälde Sjöfartsverket att uppgifter om faktisk ankomsttid vid ankomst samt faktisk avgångstid vid avgång inte rapporterats för fartyget Venere. Händelsen inträffade den 2 juni 2016 i Brofjorden, Lysekils kommun. Det är för Transportstyrelsen inte känt vem som var befälhavare vid…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv