Det har funnits planer på en bastu vid Kallbadhuset i Lysekil under många, många år, och nu är alltså en starkt efterlängtad milstolpe invigd. Det är ett av de fyra tornen vid Kallbadhuset som byggts om till en bastu. Det är Kallbadhusets Vänner som har byggt bastun och även kommer att stå för drift och underhåll, men anläggningen – som är av stort kulturhistoriskt värde – ägs av Lysekils kommun.

Bastun invigd vid Kallbadhuset

”Skapar mervärde för Lysekil”

2015-06-02 Över 100 personer kom till invigningen av bastun vid Kallbadhuset i Lysekil i lördags.
Alla fick dock inte plats i bastun samtidigt.
– Men vi är väldigt glada för att så många som 18 rumpor får plats samtidigt på bänkarna, säger Ulla Lundwall, ordförande i Kallbadhusets Vänner.

Det har funnits planer på en bastu vid Kallbadhuset i Lysekil under många, många år, och nu är alltså en starkt efterlängtad milstolpe invigd.
Det är ett av de fyra tornen vid Kallbadhuset som byggts om till en bastu. Det är Kallbadhusets Vänner som har byggt bastun och även kommer att stå för drift och underhåll, men anläggningen – som är av stort kulturhistoriskt värde – ägs av Lysekils kommun.
Att en bastu kunnat förverkligas i Lysekil beror dels på att Kallbadhusets Vänner ”halkade med” i EU-projektet Business to Heritage, dels på att det finns flera eldsjälar och lokala företag som såg till att knyta ihop säcken och förverkliga bastun.

Fick hjälp av EU-medel
– Business to heritage vände sig till aktörer i Havsbadsområdet och till vår hjälp hade vi arkitekt Per Nadén som också berättade om projektet på årsmötet i fjol. Vi kom med i projektet 2013 och på den vägen är det, berättar Ulla Lundwall.
I slutet av maj fick Kallbadhusets Vänner besked om att EU-projektet tar stora delar av kostnaden för planering och material för en bastu. Förslag på en bastu fanns sedan tidigare, bygglov har ansökts om och beviljats och bygget kom igång tack vare sponsorer och idoga frivilliga insatser av medlemmar.

Läs mer i papperstidningen (måndag 1 juni 2015)

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv