Väg 161 från Bäcken (bilden) mot Rotviksbro ska byggas i en separat sträckning söder om den befintliga vägen, har Trafikverket beslutat, ett beslut som överklagats och nu ligger hos regeringen. Lysekils kommun vill att överklagandena avslås.

”Avslå överklagandena och fastställ vägplanen”

Lysekils kommun yttrar sig till regeringen om utbyggnad av väg 161

2017-06-29 Avslå överklagandena om utbyggnaden av väg 161 på sträckan Bäcken-Rotviksbro och fastställ vägplanen. Det skriver Lysekils kommunen i ett yttrande till regeringen.

Trafikverkets beslut att dra väg 161 i en ny sträckning söder om den befintliga har överklagats till regeringen (Näringsdepartementet) med hänvisning bland annat till att en ny väg gör intrång på värdefull åkermark och naturmiljö…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv