Avgörande fynd i sökandet efter försvunnen flicka

2019-11-29 I sökandet efter den försvunna 17-åriga flickan har polisen nu gjort ett avgörande fynd. Under torsdagskvällen gjordes fynd som gör att det med säkerhet kan konstateras att Wilma Andersson är död. Polisen har hittat en kroppsdel som gör att det är uteslutet att hon kommer att hittas vid liv. Anhöriga är underrättade om fyndet.

– Vi beklagar djupt att sökandet efter Wilma slutade på detta tragiska sätt. Våra tankar går till flickans familj och vänner, säger kommenderingschef Lars Eckerdal.
Av hänsyn till förundersökningen kommer polisen inte att gå in på vad som har hittats och inte heller var fyndet gjordes.

Brottsutredningen fortsätter med oförminskad styrka. Sökning efter resten av kroppen kommer att fortsätta enligt samma inriktning som finns sedan tidigare, det vill säga att polisen riktar sökarbetet mot sådant som framkommer i utredningen eller till tips som kommer in.

– Många människor har varit engagerade i sökandet och har bidragit på olika sätt i arbetet. Vi förstår att många är berörda av det här beskedet och vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit och fortsatt kommer att bidra i sökandet, säger Lars Eckerdal.

Wilma Andersson var mantalsskriven på en adress i Lysekils kommun, men var bosatt i Uddevalla under hösten på grund av gymnasiestudier. Hon har haft en relation med den 22-årige man som sitter häktad, på sannolika skäl misstänkt för mord. Den senaste tiden har misstankarna mot mannen stärkts. Bland annat har en bil, som mannen haft tillgång till, tagits i beslag.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv