Avgiftsfritt TBE-vaccin för barn och unga föreslås i Västra Götaland

2024-06-15 Liberalerna vill införa avgiftsfritt TBE-vaccin för barn och unga i Västra Götalandsregionen. Virussjukdomen som sprids via fästingar har ökat kraftigt under de senaste åren och finns nu utbredd i hela länet. Satsningen som kostar 158 miljoner under 2024 och 2025 finns med i Liberalernas förslag till oppositionsbudget som presenteras inom kort.

– TBE är en allvarlig sjukdom som kan leda till många års lidande, men det finns ett enkelt sätt att skydda sig mot den och det är vaccination. När en sjukdom orsakar så stort lidande ska inte familjers storlek på plånboken vara ett hinder för att kunna vaccinera sig. Barn och unga i Västra Götaland ska ha ett skydd mot TBE och därför vill vi införa avgiftsfritt vaccin, säger Pär Lundqvist, regionråd (L).
Sedan 2022 rekommenderar smittskyddet i regionen att alla som vistas i naturen ska vaccinera sig. Detta mot bakgrund av att incidensen har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Antalet fall har mer än femdubblats.
– Under 2023 diagnostiserades 121 personer med TBE i Västra Götaland. Antal bekräftade fall är de högsta som har uppmätts. Reformen kostar regionen 158 miljoner, och därefter 9 miljoner per år, men det är en investering med tanke på att sjukdomen belastar såväl individen som sjukvården under lång tid, avslutar Pär Lundqvist.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv