Även Lysekil ska nu få snorkelleder

2017-03-12 Nu ska även Lysekils kommun få snorkelleder. Projektet Urban Platsinnovation (UPI) i Lysekil ansöker hos Länsstyrelsen om att få anlägga tre snorkelleder, två på Skaftö (Bökevik och Östersidan) och en i Lysekil (Släggö).
Syftet är att öka aktivitetsturismen i kommunen.

Snorkelleder har anlagts i ett flertal kustkommuner i Sverige på senare år. Stockholms skärgård fick sin första snorkelled 2009, Göteborg och Öckerö har haft snorkelleder i flera år och i Bohuslän finns exempelvis snorkelleder i Kosterhavets nationalpark.

En snorkelled kan beskrivas som en ”naturstig” under vattnet, oftast mellan 100 och 200 meter lång…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv