För att förhindra att bland annat bryggdelen utanför Curmans Villa stängs av redan nästa sommar bör bryggan åtgärdas ytterligare.

Även Havsbadsområdets kajer och bryggor visar stora brister

Stängs av nästa sommar om kommunen inte vidtar åtgärder gällande allmänhetens säkerhet

2016-08-23 Stora brister på bärande konstruktioner.
Det framkom när bryggor och kaj i Havsbadsområdet besiktades under våren.
Några av bristerna var så akuta att man tvingades sätta in åtgärder innan sommaren, för att klara säkerheten vid de evenemang som ägde rum i området.

Det är inte bara Fiskehamnskajen som håller på att ramla ihop. Ramböll i Sverige AB har besiktigat området från räkbodarna ut till Havsbadsområdet. Rapporten pekar på flera allvarliga brister. De åtgärder som kommunen vidtog innan sommaren var endast kortsiktiga. Om man inte gjort detta skulle delar av strandpromenaden inte kunna användas under den gångna sommaren.

Tillfälliga förstärkningar

För att förhindra att bland annat bryggdelen utanför Curmans Villa stängs av redan nästa sommar bör…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv