Åtgärdskrav efter granskning av skolkränkningar i Munkedal

2024-07-04 Barn- och elevombudet kräver att huvudmannen för en skola i Munkedal vidtar åtgärder i arbetet mot kränkande behandling.

Detta efter att myndigheten granskat ett ärende rörande en elev som upplevt sig vara utsatt för kränkningar.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv