Förvaltningsbolaget Åtorps herrgård vill göra om Folkets Hus i Munkedal till ett tillfälligt boende för asylsökande. Byggnadsnämnden är tveksam och hänvisar till paragrafer i plan- och bygglagen. Foto: Bertil Johansson

Återremiss på ansökan om asyl- boende i Munkedals Folkets Hus

Byggnadsnämnden tveksam till ändrad användning från samlingslokal

2016-02-26 Det är osäkert om byggnadsnämnden kommer att ge tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till boende för asylsökande flyktingar i före detta Folkets Hus i Munkedal. Vid senaste sammanträdet beslutade man att ärendet skulle återremitteras.

Folkets Hus på Stale i Munkedal har genom åren varit en samlingslokal, inte minst för olika föreningar. I höstas bildades en ekonomisk förening som ville köpa fastigheten och hoppades på ett bidrag från kommunen. Frågan togs upp i kommunfullmäktige men föreningens förfrågan avslogs.

Nu vill Förvaltningsbolaget Åtorps herrgård, Mikael Hoppe, bygga om f.d. Folkets Hus till ett tillfälligt boende för asylsökande. För att detta ska vara möjligt måste byggnadsnämnden ge ett (tidsbegränsat) bygglov för ändrad användning från kontor och samlingslokal till boende på fastigheten, Önnebacka 1:65.

Större delen av fastigheten och själva byggnaden ligger utanför detaljplan. Norra halvan av fastigheten ligger inom riks-intresse för kulturmiljövård. Det finns också en del av fastigheten som…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv