Åtalas för två fall av fortkörning på samma plats

2019-09-20 En man i 35-årsåldern åtalas för två fall av hastighetsöverträdelser vid Hasselön i Sotenäs kommun vid två olika tidpunkter.

Mannen körde personbil med en hastighet av 50 km/tim inom tättbebyggt område på väg 1186, trots att högsta tillåtna hastigheten, där var 40 km/tim. Händelsen inträffade den 15 februari 2018. En dryg månad senare, den 23 april 2018, åkte han fast igen, denna gång körde han i 51 km/h.
Genom detta bröt han mot gällande lokal trafikföreskrift som meddelades genom vägmärke eller vägmarkering. Den åtalade mannen har erkänt de båda fortkörningarna och målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är penningböter på 3 400 kronor.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv