AstraZenecas vaccin till alla över 18

2021-03-09 I torsdags ändrade Folkhälso­myndigheten sin rekommendation kring AstraZenecas vaccin, vaccinet rekommenderas nu till alla över 18 år. Den här veckan fortsätter vaccinationerna i Lysekil på båda vårdcentralerna och det är fortsatt åldersindelat som gäller.

Det är ont om vaccin i Sverige och när vårdvcentralerna kan börja vaccinera på allvar vet ingen i dagsläget.
– Vi har i Lysekils kommun fått doser av AstraZenecas till personal inom primärvård. De doser som inte har hunnit ges till personal kommer nu istället att ges till våra patienter plus 85 år i kommunen. Vaccinet kommer ges till Capios listade patienter, eftersom Närhälsan har kommit längre i vaccineringen i fas 2, berättar Elin Hansson, chef på Närhälsan i Lysekil.

Fortsätter med åldersindelning
Båda vårdcentralerna i Lysekil har fått vaccin men det rör sig inte om några större mängder.
– Den här veckan fortsätter vi med fas 2, vi har 186 patienter kvar på plus 85 år som vi ringer in. Vi vet inte i dagsläget hur vi ska gå vidare, om det blir 80 till 85 eller 75 till 85, men det blir med en fortsatt åldersindelning även i nästa grupp. Vi väntar på direktiv från regionen som styrt upp allt mycket mera nu, förklarar Elin.
Anledningen till åldersindelningen är att man helt enkelt inte får tillräckligt med vaccin för att börja på allvar.

Gör ni tillräckligt för att Lysekil ska få vaccin?
– Vi gör allt vi kan och är ödmjuka inför nästa nivå där vi inte heller vet mer. Men vi känner en tillit att man lokalt i regionen och centralt i Sverige gör allt för att trycka på för att vi ska få vaccin. Jag tror inte det är så många som kommit mycket längre än Närhälsan i Lysekil. Det var en vårdcentral i Göteborg som fick jättemycket vaccin i början, det var innan det blev ordnat hur vaccinet skulle fördelas. I övrigt är det officiella siffror där man kan se hur mycket vaccin som gått ut och där ligger Lysekil inte dåligt till på något sätt, förklarar Elin.

Ser ni någon tredje våg här i Lysekil?
– Vi ser en sakta uppgång, men jag kan inte säga distinkt att den tredje vågen är här. Vi ligger på dryga fyrtiotalet fall nu och vi får vänta på de nya siffrorna som kommer på torsdag. Jag upplever att det är fler som bokar sig för provtagning. Att dessa ökar kan också ha med ändrade riktlinjer att göra, avslutar Elin Hansson, Närhälsan i Lysekil.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv