Tack vare, eller på grund av, att förskolorna i Lysekils kommun har varit avhållsamma med att ta in vikarier så visar resultatet att det finns 1,3 miljoner kronor över, som verksamheten inte har använt sig av under 2015. Att de vikarier som har kallats in går på en lägre lön än ordinarie personal gör också sitt till att det blev ett stort överskott.

Utbildningsnämndens årsrapport ska klubbas på extrainsatt möte

Dubblerad kö till musikskolan – Förskoleverksamheten återhållsamma i vikarieanskaffning

2016-03-04 Ett förslag till årsrapport för 2015 ligger redo för utbildningsnämndens politiker.
Verksamheten är bred och förutom mycket siffror och beskrivningar gällande verksamheter så bjuder rapporten även på vad som komma skall. Här kan man bland annat läsa att konstgräset på fotbollsplanerna behöver bytas ut och att nämnden står för stora utmaningar gällande integration. Dessutom spår förvaltningen att klättring kommer att vara framtidens ungdomsaktivitet i Lysekil.

Årsrapporten publicerades dagen innan det senaste mötet med utbildningsnämnden. Det innebar att man inte hann få med den på dagordningen. Rapporten ska klubbas i nämnden för att sedan vidarebefordras till kommunfullmäktige där den senare ska bli en del av hela kommunens årsrapport. Detta kommer att göras på ett extrainsatt möte.

– I årsrapporten kan man följa upp verksamheten, det är ett av de viktigaste dokumenten, säger Anders C Nilsson (S), ledamot i utbildningsnämnden.

I årsrapporten kan man bland annat läsa att antalet elever i F-9 (förskoleklass-årskurs 9) har ökat markant till följd av nyanlända. Man slår fast att ökningen har inneburit ökade behov av olika kompetensområden i organisationen…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv