Maria Forsberg (S) sitter som ordförande i den nämnd som var mest diskuterad under torsdagskvällens budgetdebatt. Nämnden hade äskat 360 miljoner men trots detta argumenterade Maria under fullmäktigemötet för en rambudget på 345 miljoner.

Argumenterade för mindre pengar

Socialnämnden äskade på 360 miljoner – ordförande Maria Forsberg ville ge 345

2015-06-26 Socialnämndens ordförande Maria Forsberg (S) fick den obekväma uppgiften att förklara varför hennes eget parti var det som nästa år (2016) vill ge minst pengar till vad av många beskrivs som en blödande verksamhet.

– Jag tycker att du Maria, ska gå upp och berätta hur verkligheten står till i den sociala verksamheten, var ska ni dra in de pengar som kommer att fattas med ert förslag, sade Lysekilspartiets Ronald Rombrant.

Höjde budet

Budgetdebatten i Lysekil handlade till stora delar om socialnämnden. Det var här de största skillnaderna fanns mellan partierna. Det var också här som den styrande minoriteten, samverkanspartierna bestående av (S), (M), (FP) och (C), hade svårast att ”försvara” sitt ställningstagande. Trots att man, lagom till kommunfullmäktigemötet, höjde sitt bud med 4,5 miljoner, var man den grupperingen som ville ge minst pengar till socialnämnden…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv