Arbetar på lösning för återstående GC-väg ovanför Bua

2016-03-07 Arbetet pågår just nu med att hitta en lösning så att den återstående gång-cykelbanan ska kunna byggas klar ovanför Bua-backen vid länsväg 162 norr om den nya rondellen .
Trafikverket arbetar på ett alternativ där befintliga elledningar inte behöver flyttas. Kommer man fram till en lösning så skulle GC-vägen kunna byggas så att den är klar runt midsommar.

Rondellen vid ”Finnsbo-krysset” blev klar före midsommar förra året. Samtidigt färdigställdes gång- och cykelbana utmed norra sidan av väg 162 mot den befintliga GC-vägen i Buabacken. Men på en sträcka på ett par hundra meter kunde inte GC-väg byggas, eftersom det inte var klarlagt hur vägen skulle byggas så att säkerhetsavstånd kunde hållas mot elledningarna.

Trafikverket för nu diskussioner med Vattenfall, berörda fastighetsägare och Västtrafik. De  inblandade är…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv