Antalet fall av covid-19 ökar mycket snabbt

2022-01-11 Under vecka 1 var antalet nya bekräftade fall av covid-19 27 044 i Västra Götaland. Det är en kraftig ökning jämfört med veckan innan då det var 7886 bekräftade fall. Vecka 1 är den högsta noteringen en enskild vecka hittills under pandemin.

–  Vi ser nu en mycket snabb smittspridning i hela regionen och i alla åldersgrupper. Har du inte vaccinerat dig så gör det! Ta den tredje dosen så snart du kan, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, vid Smittskydd Västra Götaland och betonar alla att göra allt de kan för att försöka minska smittspridningen.

–  Undvik trängsel och begränsa dina kontakter med andra inomhus. Arbeta hemifrån om det är möjligt och använd munskydd i kollektivtrafiken och självklart stanna hemma om du får symtom på luftvägsinfektion, fortsätter han.

Folkhälsomyndigheten och regeringen kom igår med nya nationella rekommendationer, bland annat införs maxantal på restauranger, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

–  Min uppmaning är att alla gör sitt yttersta för att följa de nya nationella rekommendationerna, säger Thomas Wahlberg.

VGR arbetar för att öka provtagningskapacitet

Testkapaciteten för PCR har utökats i VGR den senaste veckan. Dock har trycket på att få testa sig varit rekordhögt och vecka 1 utfördes närmare 93 417 tester, vilket kan jämföras med tidigare toppnotering veckan innan påsk 2021 med 66 000 tester. Den stora efterfrågan på att provta sig har inneburit längre svarstider och till viss del brist på provtagningskit.

– Vi arbetar hårt för att avhjälpa bristen på provtagningskit och förkorta svarstiderna. Berörda arbetar dygnet runt, varje dag, med att analysera, tillverka och packa kit. Vår förhoppning är att läget kommer att ha förbättrats mot slutet av veckan, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Antal inneliggande på sjukhusen i covid-19

Den höga smittspridningen innebär en påfrestning på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Den 10 januari klockan 10 fanns det totalt 227 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav nio på intensivvårdsavdelning (IVA) på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

– Vården är hårt ansträngd, mycket på grund av sjukfrånvaro. Men siffrorna över antalet inneliggande visar att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom i covid-19. Vaccinera dig om du inte redan gjort det, säger Jan Kilhamn.

Så här många bekräftade fall finns i varje kommun:

FOHM covid-19 kommun (arcgis.com)

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv