Antal smittfall ökar i Sotenäs och Munkedal – minskar i Lysekil

2021-03-18 Vecka 10 konstaterades 5 240 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en ökning med sju procent jämfört med veckan innan. Även behovet av sjukhusvård ökar. I Sotenäs kommun rapporterades 25 fall och i Munkedals kommun 19 fall, vilket är en ökning jämfört med föregående vecka. Samtidigt rapporteras en fortsatt minskning av antalet smittade i Lysekils kommun.

– Situationen är mycket allvarlig och vi måste få ner smittspridningen i samhället. Alla måste se sin roll och ta sin del av ansvaret. Minimera dina kontakter med andra, håll avstånd i alla lägen och använd alltid munskydd i kollektivtrafiken och i andra situationer där det inte går att hålla avstånd, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg till VGRfokus.

I Munkedals kommun vecka 10 rapporterades 19 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 18 fall per 10 000 invånare. Det är en ökning jämfört med vecka 9 då det rapporterades in 14 fall för kommunen.
Under förra veckan, vecka 10, upptäcktes 25 nya smittade i Sotenäs kommun, att jämföra med vecka 9 då 16 nya smittfall hittades.
✅ Under vecka 10 rapporterades 5 240 fall i Västra Götaland. Vilket är en ökning med 7 % jämfört mot föregående vecka.
✅ Under perioden 26 februari 2020-14 mars 2021 har det rapporterats totalt 128 350 bekräftade fall i Västra Götaland.
✅ Under vecka 10 rapporterades endast 10 fall som är boende på Särskilt boende i Västra Götaland.
✅ Fram till den 15 mars har 2 145 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.
Läs mer i Västra Götalands veckorapport för vecka 10: https://bit.ly/3s3PNEA
Läs mer om antalet smittade i Sveriges alla kommuner: https://bit.ly/33QdtS0
Antal bekräftade fall av covid-19 vecka 10 (förändring jämfört med vecka 9 inom parentes)

Uddevalla: 116 (-35)

Färgelanda: 16 (+-0)

Lysekil: 11 (-8)

Munkedal: 19 (+5)

Orust: 68 (+1)

Sotenäs: 24 (+5)

Strömstad: 19 (-3)

Tanum: 12 (-8)

Källa: Västra Götalandsregionen

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv