”Allt fler lockas av att flytta till landsbygden”

Föreläsning i Sotenäs om nya boende- och upplåtelseformer

2022-03-02 Lena Falkheden, teknologie doktor och arkitekt vid Chalmers i Göteborg, har haft en föreläsning hos berättarföreningen Lyssna och Lär i Sotenäs.

Den övergripande utgångspunkten i föreläsningen var om en större variation av olika boende- och upplåtelseformer kan bidra till inflyttning, fler helårsboende och en positiv utveckling i norra Bohusläns kustorter.

Boende på landet lockar
Enligt Falkheden finns många orsaker till att många vill hitta nya och annorlunda boendeformer. Hon visade på att många har önskemål om att lämna storstäderna och hitta boende på mindre orter och på landsbygden. För ett antal år sedan var det tvärtom, många ville flytta från mindre orter till storstäder. Några av orsakerna hon nämnde var att människor söker ett lugnare livstempo och närhet till naturen, men även den tekniska utvecklingen har betydelse med bra möjligheter till distansarbete. Flera anser att de skulle få ett lyckligare liv.
Det finns stora utmaningar, särskilt i de attraktiva kustområdena. Det är dyrt och det är ont om mark. Men enligt Falkheden finns det möjligheter som handlar om byggemenskap, att man planerar tillsammans och att man skapar kooperativa hyresrätter. Det finns flera goda exempel både i vårt land och utomlands. Hon visade på ett närliggande exempel:
Hogslätts vänboende i Gerlesborg. Det är en hyresrättsförening som har byggt ett hyreshus med tolv lägenheter och ett gemensamt allrum. Det är en länga med radhusliknande bostäder som har en egen uteplats mot naturen.

Trähus med bergvärme
Husen är byggda av trä och värms upp av bergvärme och ungefär hälften av hushållsenergin produceras av solceller. Den kooperativa föreningen menar att boendet ger möjlighet både till enskildhet och närhet till grannar som ger trygghet. De äger, förvaltar och sköter allt (underhåll, ekonomi osv) själva
Det är ett boende som är fritt från spekulation och även är möjligt för människor med små inkomster.
Sammanfattningsvis menade Falkheden och liknande byggprojekt bygger på samverkan, engagemang och egna arbetsinsatser, men det behövs också proaktiva kommuner och stödjande strukturer. Hon trodde att lokala exempel kan öppna dörrar och ge nya idéer.
Agenda 2030 och de globala hållbara målen stödjer liknande byggprojekt.

Text och bild:
Britta Wingård

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv