Alla politiker kan snart kvittera ut en läsplatta

Politikerna i lönenämnden, miljönämnden och LEVA i Lysekil AB har redan fått möjlighet

2016-03-15 I en motion från 2013 yrkar Hans Nordlund (M) att kommunen inhandlar erforderliga antal läsplattor att utdelas vid sammanträden för att fullfölja det inledda arbetet med digitaliseringen.

Hans Nordlund (M) har lämnat kommunalpolitiken, men nu har kommunstyrelsen behandlat och svarat på motionen. Kommunchefen Leif Schöndell och nämndsekreterare Mari-Louise Dunert framhåller i en tjänsteskrivelse att arbetet med att digitalisera ärendeprocessen pågår.

– Under våren kommer ledamöter och ersättare i nämnderna att kunna kvittera ut en läsplatta, förutsatt att samtliga nämnder fattar beslut i frågan.

– De förtroendevalda som sitter med i lönenämnden, miljönämnden och LEVA i Lysekil AB, har redan fått läsplattor och man kommer inte att få kvittera ut ytterligare en. När detta är genomfört kommer även fullmäktiges handlingar att enbart finnas tillgängliga digitalt.

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv