Äldre man skickade penisbild till ett barn – döms till böter

2024-05-13 En man i 70-årsåldern döms för sexuellt ofredande sedan han skickat en bild på sin penis till en 14-årig flicka, som han var nära bekant med.

Mannen har enligt domen ofredat flickan på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skicka en bild på sin penis. Händelsen ägde rum den 20 juli 2020 i Grebbestad, men först nu har alltså fallet varit uppe i tingsrätten.
Mannen har förnekat brott. Han har medgett att bilden skickats till målsäganden, men att det varit ett misstag.

På begäran av åklagaren har målsäganden och hennes mamma hörts. Som övrig bevisning har åklagaren åberopat fotografi, utdrag från Facebook-profil och konversation mellan mannen och den unga flickan.
Det är utrett att mannen, såsom granne till flickan och hennes familj, under en tidsperiod utvecklat en slags vänskapsrelation till familjen, och att visst socialt umgänge skedde dem emellan. Det är vidare klarlagt i målet att mannen skickat en bild till flickan vars innehåll är av sådant slag att handlandet objektivt sett är att betrakta som sexuellt ofredande.
Mannen har medgett att han skickat den aktuella bilden, men har vid huvudförhandlingen hävdat att det skett av misstag, och att han egentligen skulle skicka den till en kamrat, varför han inte ska åläggas något straffansvar för det inträffade.
Genom den bevisning åklagaren åberopat framgår att mannen haft andra kontakter med flickan samma kväll som den aktuella bilden skickats. Flickan har vidare under sitt förhör berättat att mannen ibland skrivit olämpliga saker till henne och att han vid något tillfälle också slagit henne på rumpan.

Flickans mamma har uppgett att hon, när hon den aktuella kvällen fick veta av sin dotter vad som hänt, bad sin man att höra av sig till mannen och höra vad det var fråga om. Maken fick då svar av mannen att han inte visste. Någon förklaring att det rört som om ett felskick eller liknande gavs inte.
Enligt tingsrättens mening framstår det mannen anfört närmast som en efterhandskonstruktion och anser det styrkt att mannen uppsåtligen skickat den aktuella bilden till flickan.
Han ska därför dömas för sexuellt ofredande i enlighet med åklagarens begäran.
Påföljden blir 50 dagsböter om 50 kronor, totalt 2.500 kronor, samt 5.000 kronor i skadestånd till flickan med 5.000 kronor, vilket avser kränkningsersättning. Mannen ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv