A-kassornas system stängs tillfälligt ned efter cyberattack

2022-12-02 På grund av en säkerhetsrelaterad incident har alla a-kassors system tillfälligt stängts ned i förebyggande syfte. Det innebär att medlemmar kan ha svårt att just nu över huvud taget nå sin a-kassa.
– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter fortsätter vi analys och utredning av den säkerhetsrelaterade incidenten för att minimera risken för konsekvenser och skador på systemen, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.
Fakta om a-kassan

– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

Sveriges a-kassor utreder en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer. Arbete med att analysera hot och effekter av detta pågår. Särskilda skyddsåtgärder har också genomförts.
Den incident som är föremål för utredning är koncentrerad till en a-kassa.
– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.
– Vi har också aktiverat krisledningen enligt den krisplan som gäller för situationer som denna.
Sveriges a-kassor har lämnat en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjort en allmän anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

 

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv