700 miljoner kronor behöver investeras i Lysekils VA-nät till 2030

2016-11-30 Vatten- och avloppsnätet i Lysekils kommun står inför stora investeringsbehov. Det kommer att krävas investeringar i storleksordningen 700 miljoner kronor fram till 2030.
– Bland annat ska vi ta ställning till om vattenreningsverket ska byggas om eller om vi ska bygga ett helt nytt och om råvattenledningen från Kärnsjön ska göras om och helt eller delvis dras i en ny sträckning.
Det säger Susanne Malm, vd vid LEVA i Lysekil.
En följd av de omfattande investeringarna är höjningar av VA-taxan och anslutningsavgifter.

Vid årsskiftet höjer LEVA vatten- och avloppstaxan för brukningsavgifter med 5,5 procent. Anslutningsavgifterna till VA-nätet höjs med hela 15 procent.

En del VA-kunder upplever kanske detta som en kraftig höjning?
– Jag skulle vilja säga att LEVA har en betydligt lägre höjning i förhållande till andra kommuner runtom, säger Susanne Malm.
Med tanke på de stora investeringsbehov som väntar så ser hon inte höjningarna som anmärkningsvärda.

Bilden: ”Vi behöver ha en bra investeringstakt för att inte få för mycket läckor”, säger Susanne Malm, vd vid LEVA i Lysekil.

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv