61 yttranden om program till detaljplan för Gamla Hunnebo

2015-11-30 Detaljplan för gamla Hunnebo och godkännande av programsamrådsredogörelse var ett ärende på sammanträde med byggnadsnämndens arbetsutskott i Sotenäs.

Ett samråd  om detaljplanprogram för Gamla Hunnebo genomfördes mellan den  11 juni till  1 augusti 2012. Detaljplanen arbetas fram  enligt reglerna för s k  normalt planförfarande. I samband med samrådet har 61 yttranden  kommit in från  myndigheter och  sakägare.

Planen syftar till att bevara bebyggelsens  karaktär av gammalt  fiskeläge  med  de spår  av utveckling som finns från  olika perioder från…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Nyhetsarkiv