60 000 permitterade idag – jämfört med 500 000 vid samma tidpunkt i fjol

2021-04-28 Nya siffror från Tillväxtverket för 2021 visar att cirka 60 000 personer är permitterade en månad efter att stödet öppnat den 29 mars, jämfört med cirka 500 000 personer motsvarande period förra året.

– Den första månaden har drygt 20 000 ansökningar inkommit, det är att jämföra med cirka 60 000 den första månaden i fjol. Det tyder på att svensk ekonomi är på väg att återhämta sig och att vi är i ett bättre läge än förra våren, säger Tim Brooks, avdelningschef på Tillväxtverket.

Siffrorna visar även att det är fler fåmansföretag som söker stöd i år jämfört med förra året, det är således färre anställda per ansökan. Servicesektorn står för störst andel av ansökningar för korttidsarbete 2021. Under 2020 var det inom industrisektorn som flest personer var permitterade.

Detaljerad statistik

Från och med idag finns detaljerad statistik om korttidstödet 2021 tillgängligt på Tillväxtverkets webbplats. Det går att söka statistik på både bransch- och länsnivå.

Till och med 28 april 2021 har 20 475 ansökningar för totalt 59 196 anställda inkommit.

– En vecka efter att ansökan öppnade kunde vi börja betala ut stöd till de första företagen. Cirka 10 000 av de inkomna ansökningarna har blivit beviljade och företagen har fått 1,5 miljarder kronor i stöd utbetalt. Återstående ärenden är under handläggning och hanteras enligt plan, säger Tim Brooks.

Många ärenden behöver kompletteras

Preliminära siffror visar att ungefär hälften av ansökningarna kräver kompletteringar. Det handlar till exempel om att de saknar handlingar som ska bifogas ansökan, som avtal om korttidsarbete och revisorsyttrande.

– Ansökningar som inte är kompletta tar längre tid att handlägga. Men vi jobbar nu för att kontakta alla som behöver komplettera sin ansökan så att företagen kan få sin ansökan prövad så snabbt som möjligt, säger Tim Brooks.

600 ansökningar om stöd för kompetensinsatser

Nytt för stödet under 2021 är att arbetsgivare också kan söka ersättning för kompetensinsatser för permitterad personal. Hittills har cirka 600 ansökningar om ersättning inkommit, varav cirka 900 personer berörs. Sökt belopp uppgår hittills till cirka 6,5 miljoner kronor.

Här finns all statistik om korttidsarbete 

Här kan du läsa mer om hur Tillväxtverket arbetat med att utveckla och förbättra hanteringen av stödet 

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Publicerad:
Nyhetsarkiv