Både Hotell Lysekil och Solviks camping stängs som flyktingförläggningar den 20 september i år. Beslutet har tagits av Migrationsverket ochanledningen är att antalet flyktingar som kommer till Sverige har minskat i år. Migrationsverket konstaterar att det finns en överkapacitet i landet på nästan 20 000 platser i anläggningar för tillfälligt boende, ABT.

Hotel Lysekil stängs som flyktingboende

2016-07-29 Både Hotell Lysekil och Solviks camping stängs som flyktingförläggningar den 20 september i år. Beslutet har tagits av Migrationsverket och anledningen är att antalet flyktingar som kommer till Sverige har minskat i år. Migrationsverket konstaterar att det finns en överkapacitet i landet på nästan 20 000 platser i anläggningar för tillfälligt boende, ABT.

Läs mer i papperstidningen eller på https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv