53 000 vill skriva högskoleprovet på söndag

2023-10-19 Totalt 53 035 personer är anmälda till höstens högskoleprov, som genomförs den 22 oktober på hundratalet orter i Sverige. Drygt 42 000 beräknas skriva provet – bortfallet brukar vara runt tjugo procent vid höstproven.

– Dessa anmälningssiffror är de högsta för höstproven sedan september 2017 då 55 741 personer anmälde sig, säger avdelningschef Susanne Wadsborn Taube vid Universitets- och högskolerådet (UHR).

Råd inför provdagen

De som ska skriva högskoleprovet uppmanas att läsa igenom sin kallelse noga, komma i god tid och följa provpersonalens anvisningar under provdagen. Giltig legitimation behöver visas och mobiltelefoner ska vara helt avstängda. Andra tips är att läsa igenom instruktioner och uppgifter noga och kontrollera att rätt ruta i svarshäftet är markerad.

För att motverka fusk med elektroniska hjälpmedel kan provdeltagare från och med höstens prov bli kontrollerade med metalldetektor vid in- och utpassering. Kontrollerna utförs av ordningsvakter förordnade av Polismyndigheten.

Efter provdagen

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 23 oktober.
  • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 25 oktober.
  • Provdeltagarna kan ta del av provresultaten 29 november. Samtidigt fattar UHR eventuella beslut om avstängning och polisanmälan av provdeltagare.

Fakta om högskoleprovet

UHR genomför provet tillsammans med 21 universitet och högskolor på hundratalet orter i Sverige.

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. Till de flesta högskoleutbildningar råder ingen konkurrens och då antas alla sökande som uppfyller kraven på behörighet. Ett högskoleprovsresultat är giltigt i åtta år.

Publicerad:
Nyhetsarkiv