45 visselblåsningar kom in till VG-regionen 2023

2023-12-02 Totalt har 45 ärenden kommit in till VGR:s regionsövergripande visselblåsarfunktion under året.

I juli 2022 inrättade VGR en regionsövergripande visselblåsarfunktion. Totalt har 45 ärenden kommit in till visselblåsarfunktionen under första året.
Bedömningen är att inget av ärendena uppfyller kriterierna för en visselblåsning enligt lag utan tas om hand i VGR:s ordinarie rapporteringskanaler. Trots att ett ärende inte bedöms vara en visselblåsning informeras berörd verksamhet/förvaltning, som på så vis får kännedom och möjlighet att själva förbättra sin verksamhet.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv