10 miljoner till folkhögskolorna i Västra Götaland

2023-12-08 Regeringens neddragning på folkhögskolor i statsbudgeten slår hårt mot Västra Götalandsregionens arbete för fullföljda studier och ökad sysselsättning. Det får även påverkan på folkbildningen och kulturens utbildningar. Därför skjuter RödGrön Ledning till 10 miljoner kronor till regionens sex folkhögskolor för att säkra regionens kompetensförsörjning och minska utanförskapet.

Västra Götalandsregionen är huvudman för sex stycken folkhögskolor, lokaliserade över hela regionen. Samtliga skolor erbjuder allmän kurs, där elever som av olika anledningar saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning kan läsa in sina betyg, vilket leder till minskat utanförskap och att fler kan leva på egen försörjning.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv