Extern granskning av sjukhusens ekonomi

2024-02-10+ Regionstyrelsen fattade på sitt senaste sammanträde bland annat beslut om att godkänna en extern granskning av sjukhusens ekonomi, att läkemedelsleveranser till sjukhus ska ske i egen regi och om en ny uppdaterad epidemi- och pandemiberedskapsplan.

Fortsatt svårt ekonomiskt läge inom regionens sjukvård

2023-09-09+ Den ekonomiska situationen för sjukhusen i VGR är fortsatt mycket svår. Det samlade underskottet förväntas uppgå till närmare 1,8 miljarder kronor. Till största delen utgörs underskottet av bemanningskostnader, ökade pensionskostnader och kostnader för köpt vård hos externa vårdgivare.

Trots nya chockvågor i världen står svensk ekonomi stark

2022-04-07 Kriget i Ukraina dämpar tillväxtutsikterna på världsmarknaden genom ökad osäkerhet, minskad handel, nya störningar i leverantörskedjor samt skenande marknadspriser på råvaror som i sin tur eldar på inflationsbrasorna.

M fokuserar på integration och ekonomi

Ulf Hanstål menar att Lysekil behöver ta sig upp ur diket och få ordning på samhällsbygget

2022-03-08+ Moderaterna i Lysekil vill införa obligatorisk språkförskola och öppna upp för SFI-kurser på kvällstid. För att skapa trygghet behövs en lyckad integration - och språket är nyckeln i sammanhanget, enligt Ulf Hanstål, gruppledare.
Han menar dessutom att Lysekil behöver “ta sig ur diket och få ordning på samhällsbygget” - och att politiker måste våga fatta beslut för att det ska ske.
– Lysekil har blivit lite av en teknokrati, säger han.

Kyrkans ekonomi blöder – fler fastigheter kan säljas

2021-10-11+ Efter att församlingsprästen, Johannes Westberg, hälsat välkomna och tagit upp en psalm överlämnades ordet till kyrkoherde Hans Wolfbrandt. Både Lysekils och Bro/ Brastads pastorat har gått med förlust, berättade Hans Wolfbrandt och det ser inte ljusare ut bakom hörnet.

BNP-indikatorn: Sveriges ekonomi krymper kraftigt

2020-08-05+ Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent under årets andra kvartal, visar den tidiga sammanställningen från SCB:s BNP-indikator. Nedgången i BNP är den största för ett enskilt kvartal på minst 40 år.

Nu kan föreningar söka ekonomiskt stöd för sommaraktiviteter

2020-07-09+ Lysekils kommun vill att föreningslivet ska hjälpa till att öka tryggheten under sommaren. Därför erbjuder man nu stöd för aktiviteter som riktar sig mot ungdomar.
– Det hade nästan varit oansvarigt av oss att inte ge föreningarna möjligheter att involveras i trygghetsarbetet, säger kommunens föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson.

Hon är Lysekils nya ekonomichef

2018-02-06 Eva-Marie Magnusson är ny ekonomichef i Lysekils kommun sedan 1 januari 2018. Hon har tidigare arbetat i Göteborg och ser sig som en ”återvändare”. Rekrytering av nya medarbetare är en prioriterad fråga för henne just nu.

Ryttarföreningen i ekonomisk kris

200 medlemmar kan förlora sin fritidsaktivitet: ”Det får inte hända”

2017-11-09 Lysekils ryttarförening går en osäker framtid till ­mötes. Om föreningen inte lyckas betala hyran på ­ 62 000 ­kronor innan den sista ­december riskerar 200 medlemmar att förlora sin fritidssysselsättning.

Ekonomichefen i Lysekil lämnar

"Jag har trivts väldigt gott här från första stund"

2017-09-22 Efter bara två år lämnar Lysekils ekonomichef Magnus Andersson sin befattning. Han har nämligen tackat ja till ett erbjudande om en tjänst som koncernredovisningschef i Göteborgs Stad.

Har stora problem med kommunens fastigheter och den egna ekonomin

”Om vi fortsätter utan tillskott tvingas vi omgående ta till drastiska åtgärder”

2016-11-14 Lysekils Ryttarförening har stora ekonomiska problem.
I en fem sidor lång skrivelse till kommunen speglas ett förhållande där kassalikviden är tom och fastigheterna i vissa fall på gränsen till aktuella för rivning.
– Föreningen önskar snabb respons och ett möte med kommunen för att redovisa läget och diskutera hur vi löser situationen, säger Lars Haglund.

Bakläxa för kommunens nya ekonomistyrningsprinciper

2016-10-30 – Vi tycker att kommunens nya ekonomistyrnings-principer är ett dokument som ska innehålla principer och inte politiska ambitioner. Detta gör att det inte går att få med sig hela fullmäktige på ett sådant här dokument.
Det fastslog oppositionsrådet Ronald Rom-brant (Lysekilspartiet) vid fullmäktiges möte i torsdags kväll.

”Lysekils kommuns ekonomi är dopad”

22 miljoner bättre än förväntat i Lysekil

2016-10-06 Lysekils kommun har stärkt sin ekonomiska ställning de senaste åren.
Delårsrapporten visar ett ekonomiskt resultat på 26,4 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner bättre än förväntat. Det ekonomiska resultatet för Lysekils kommun beräknas bli 20,5 miljoner vid årets slut, vilket är mycket starkt.
Men det finns en baksida av myntet.

Ekonomin diskuterades i fullmäktige

2016-06-09 Det blev mycket Sotenäsekonomi med ekonomichefen Jörgen Karlsson både på kommunstyrelsens extramöte - där KDs Ola Strand också missade göra en Foppa-ankomst - och på kommunfullmäktiges maratonmöte i 30-gradiga junikvällen i Hav och land i Hunnebostrand.

Åtta år efter beslut om skolflytt kom den ekonomiska slutrapporten

Det som skulle bli en besparing blev ökade hyreskostnader med sex miljoner om året

2016-04-13 Så kom den då till slut. Åtta år efter starten.
Slutrapporten om skolflytten i Lysekil.
Det blev ingen besparing på 6,5 miljoner. Det blev i stället 5,8 miljoner dyrare per år. Men fortfarande är det många siffror som, likt då skolflyttarna diskuterades som livligast, fortfarande hänger i luften.

Unga utbildar unga att bli ekonomismarta

Men intresset i Lysekil var svagt

2015-08-28 Bristande intresse eller är vi redan ekonomismarta i Lysekils kommun? Det var ett minst sagt ett svagt deltagande för utbildningen Ekonomismart, där arbetssökande unga-vuxna mellan 18-30 år fick chansen att delta under en tvådagarsutbildning i Lysekils Folkets Hus.

”Flytbro över Gullmaren är både tekniskt och ekonomiskt möjligt”

NäringslivsCentrum uppvaktade politikerna i Lysekils fullmäktige

2015-03-27 NäringslivsCentrum presenterade planerna på en flytbro av norsk modelll över Gullmaren vid fullmäktiges möte på torsdagskvällen.
– Projektet kostar cirka 1,8 miljarder och är både tekniskt och ekonomiskt möjlig att bygga, samt samhällsekonomisk lönsam. Tanken är att den ska finansieras via avgifter och statliga medel, sade Per-Allan Olsson, konsult i samhällsplanering.