Vattenfall får bygga ny kraftledning i Lysekil

”Nätet förstärks för att tillgodose elbehov och ansluta ny vindkraft”

2017-11-16 Energimarknadsinspektionen ger Vattenfall tillstånd att anlägga en elledning i Lysekil och Sotenäs. Syftet med den befintliga 52 kV ledningen är att utgöra en lednings- och transformatorreserv till den planerade 145 kV kraftledningen.

Ledningarna behövs för att förstärka det nuvarande 40 kV-nätet som inte räcker till för elbehovet i Kungshamn och Lysekil samt för att kunna ansluta ny vindkraft och vågkraft till elnätet. Den befintliga stationen vid Tossene planeras att flyttas och byggas om.

Läs hela texten i papperstidningen eller e-tidningen. Du vet väl att du kan gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet: http://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafsson, ahlbin@lysekilsposten.se0523-667083
Annons
Nyhetsarkiv