Trendbrott för Lysekil – företagsklimatet allt bättre

2018-05-15 Idag presenterar Svenskt Näringsliv resultatet från den årliga enkätundersökning där företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. Lysekil har historiskt nått låga resultat i såväl enkätundersökningen som den efterföljande rankingen. I 2018-års mätning noteras dock ett trendbrott och en positiv utveckling i Lysekil.
– Det är glädjande att Lysekil bryter trenden och förbättrar sitt resultat i årets undersökning! Ska Lysekil lyckas som kommun – måste också företagsklimatet förbättras. Det är helt avgörande för jobben och välfärden i kommunen, menar Anton Oskarsson.

I årets enkätundersökning förbättrar sig Lysekil i 10 av 16 enkätfrågor. Det ”sammanfattande omdömet” som företagen ger företagsklimatet i kommunen ökar till 2,9 på en 6-gradig skala. Snäppet under gränsen för godtagbart. Det högsta omdömet på sex år men fortsatt näst lägst i Fyrbodal efter Orust. Den parameter som ökar mest är kommunens service till företagen. Minst nöjda är företagen fortsatt med ”vägnät, tåg och flyg”.

– Jag hoppas att kommunen ser resultatet från undersökningen som motivation att fortsätta jobba med näringslivsfrågorna. Resultaten är fortsatt en bra bit från flera grannkommuner och det gäller att inte slå sig till ro. Ett hårt arbete för nöjdare företagare och ett bättre lokalt företagsklimat återstår, konstaterar Anton Oskarsson.

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år. Vilken placering Lysekil hamnar på 2018 presenteras den 2 oktober.

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv