Kommunen får kritik efter brister i insatser för barn

Trots fem utredningar anses behoven inte ha blivit tillräckligt utredda

2017-11-14 Socialnämnden i Lysekil får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för allvarliga brister i sina insatser för ett barn med bland annat självskadebeteende. Trots fem utredningar anses behoven inte ha blivit tillräckligt utredda och det saknas delvis vårdplanering och dokumentation.

Klagomål har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende socialnämnden i Lysekils kommun handläggning av ett barns ärende. Klagomålet rör i huvudsak att nämnden underlåtit att agera när en mamma efterfrågat hjälp kring sitt barn vars problematik bland annat omfattade droganvändande och självskadebeteende.

Läs hela texten i papperstidningen eller e-tidningen. Du vet väl att du kan gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet: http://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafsson, ahlbin@lysekilsposten.se0523-667083
Annons
Nyhetsarkiv